„Priceperea feminină” și „competența masculină”. Genul ca instrument normativ de ajustare a potențialităților individuale la finalitățile structurale

Atelierul de cercetare socială: “Genul în practica cercetării sociale“, 27-28 mai 2011, Conferința anuală a cercetării de sociologie și asistență socială, Universitatea din București

Ștefania Matei, Master of Sociological Research, Universitatea din București

Studiul empiric ce alcătuiește baza acestei lucrări constă într-o analiză de conținut a unui eșantion de filme de lung metraj pentru copii, lansate de Disney între anii 1937-2010, fiind realizat cu scopul de a surprinde dinamica strategiilor narative utilizate în atribuirea de abilități cognitive și comportamentale personajelor principale și în invocarea abilităților diferite pentru diferențierea de gen. Tipul de producții cinematografice avute în considerare reprezintă produse culturale, caracteristice unei anumite perioade, conținând un număr sporit de comportamente și interacțiuni standardizate, ca urmare a prescripțiilor morale și etice ce trebuie îndeplinite pentru a putea fi vizionate de un public larg, indiferent de vârstă, fără a genera atitudini dezaprobatoare.

Pornind de la aceste considerente, lucrarea este structurată în două părți. Prima parte reprezintă o investigare statistică a diferențelor între competențele deținute de personajele masculine și feminine, utilizând drept cadru de referință pentru stabilirea indicatorilor descriptivi și a scorurilor aferente teoria inteligențelor multiple elaborată de Howard Gardner (1993). Ignorând caracterul pedagogic cel mai des invocat atunci când se aduce în discuție această abordare, tipologia pe care o conține va fi utilizată pentru a pune în evidență abilități ale personajelor, specifice unei perioade de timp, prin raportare la rolurile de gen. A doua parte are mai degrabă un caracter interpretativ, fiind destinată integrării rezultatelor obține în contextul mai larg al întregului scenariu. Ca atare, explorând secvențele interacționale din care poate fi desprinsă o competență (respectiv incompetență), cercetarea întreprinsă este menită să capteze metodele puse în funcțiune atunci când, pe parcursul unei narațiuni, se stabilesc spontan și situațional criterii diferențiatoare de gen. Masculinitatea și feminitatea apar astfel ca două categorii ale căror caracteristici sunt flexibile, principiile normative care le delimitează fiind construite permanent pe baza unor ajustări astfel încât să poată fi oferite resursele și mijloacele necesare clasificării de gen.

 

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Atelier CS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>